Set your Text helpt je graag om zelf professionele publicaties te maken. Een boek, een artikel, een folder, een catalogus: je kunt het allemaal zelf. Set your Text stelt de behoeften van de klant centraal, in plaats van techniek zoals LaTeX. De hulp van Set your Text komt in de vorm van cursussen, handleidingen, sjablonen en hulp op maat. 

Dit voorbeeld laat zien hoe je gemakkelijk gegevens uit grote datasets in rapporten kunt visualiseren. De gratis beschikbare softwarepakketten R, LyX en LaTeX leveren loepzuivere grafieken op. 

In de academische wereld maak je ooit wel een “thesis”. Met de hulp en sjablonen van Set your Text kun je gemakkelijk een bachelorverslag, afstudeerverslag of proefschrift vormgeven.  

Wetenschappelijk onderzoek moet herhaalbaar zijn. Dit wordt ook wel reproduceerbaar onderzoek genoemd. Een andere wetenschapper moet op basis van jouw wetenschappelijke verslaglegging je onderzoeksproject kunnen herhalen. Een transparante verwerking van meetgegevens kan bijdragen aan herhaalbaar onderzoek. Ieder artikel, proefschrift of verslag bevat een sectie getiteld “methodes”. Hierin beschrijft de auteur meestal slechts op hoofdlijnen welke berekeningen zijn uitgevoerd op de meetdata. Mensen die bekend zijn met het onderzoeksveld kunnen dit meestal wel volgen.

Chemfig is een zeer ingenieus LaTeX-pakket. Hiermee kun je allerlei chemische structuren tekenen. In het begin moet je alleen een beetje wennen aan de code die chemfig ‘eet’.

Het rapporteren van meetgegevens kan arbeidsintensief zijn. Stel je voor dat je twintig grafieken met verwerkte meetdata hebt gemaakt. Wanneer je de volgende dag de grafieken nog eens bekijkt, bemerk je dat de verschillende kleuren niet te onderscheiden zijn voor kleurenblinde mensen. Dus moet je de twintig grafieken nog eens opnieuw maken. Alleen maar vanwege de kleuren. Dit extra werk kun je jezelf besparen, wanneer je gegevensverwerking en verslaglegging integreert. 

LaTeX zorgt voor de paginering van je document. Een geavanceerd algoritme verdeelt jouw tekst op een efficiënte en mooie manier over de pagina’s. De gebruiker hoeft niets te doen. De paginering verloopt volgens de wensen die de gebruiker vooraf heeft meegegeven. Bijvoorbeeld, ieder hoofdstuk van een boek start meestal op een nieuwe pagina. 

Naast het gebruik van ligaturen kan de horizontale plaatsing van karakters verder worden geoptimaliseerd. Neem nu een “e” die naast een hoofdletter “Y” staat. De e kan wat naar links geschoven worden, zodat deze schuilt onder het afdakje van de Y. Dat ziet er op het oog beter uit dan wanneer de standaardhoeveelheid horizontale ruimte tussen letters gebruikt wordt. 

Sommige letters botsen met elkaar. Zet twee keer een “f” achter elkaar en je ziet een ongeluk gebeuren:

ff: de letter f gevolgd door nog een f

Vroeger werden boeken met veel zorg vormgegeven. Sterker nog, de (loden) letters werden met de hand in een houten raam gezet. Tegenwoordig biedt LaTeX je dezelfde zorgvuldige omgang met je tekst, maar dan geautomatiseerd. Het beste kun je het resultaat gewoon zelf zien, dus heeft Set your Text een boek uit 1911 opnieuw gezet en gepubliceerd.