Blog

Dit voorbeeld laat zien hoe je gemakkelijk gegevens uit grote datasets in rapporten kunt visualiseren. De gratis beschikbare softwarepakketten R, LyX en LaTeX leveren loepzuivere grafieken op. 

In de academische wereld maak je ooit wel een “thesis”. Met de hulp en sjablonen van Set your Text kun je gemakkelijk een bachelorverslag, afstudeerverslag of proefschrift vormgeven.  

Wetenschappelijk onderzoek moet herhaalbaar zijn. Dit wordt ook wel reproduceerbaar onderzoek genoemd. Een andere wetenschapper moet op basis van jouw wetenschappelijke verslaglegging je onderzoeksproject kunnen herhalen. Een transparante verwerking van meetgegevens kan bijdragen aan herhaalbaar onderzoek. Ieder artikel, proefschrift of verslag bevat een sectie getiteld “methodes”. Hierin beschrijft de auteur meestal slechts op hoofdlijnen welke berekeningen zijn uitgevoerd op de meetdata. Mensen die bekend zijn met het onderzoeksveld kunnen dit meestal wel volgen.

Chemfig is een zeer ingenieus LaTeX-pakket. Hiermee kun je allerlei chemische structuren tekenen. In het begin moet je alleen een beetje wennen aan de code die chemfig ‘eet’.

Het rapporteren van meetgegevens kan arbeidsintensief zijn. Stel je voor dat je twintig grafieken met verwerkte meetdata hebt gemaakt. Wanneer je de volgende dag de grafieken nog eens bekijkt, bemerk je dat de verschillende kleuren niet te onderscheiden zijn voor kleurenblinde mensen. Dus moet je de twintig grafieken nog eens opnieuw maken. Alleen maar vanwege de kleuren. Dit extra werk kun je jezelf besparen, wanneer je gegevensverwerking en verslaglegging integreert. 

LaTeX zorgt voor de paginering van je document. Een geavanceerd algoritme verdeelt jouw tekst op een efficiënte en mooie manier over de pagina’s. De gebruiker hoeft niets te doen. De paginering verloopt volgens de wensen die de gebruiker vooraf heeft meegegeven. Bijvoorbeeld, ieder hoofdstuk van een boek start meestal op een nieuwe pagina. 

Naast het gebruik van ligaturen kan de horizontale plaatsing van karakters verder worden geoptimaliseerd. Neem nu een “e” die naast een hoofdletter “Y” staat. De e kan wat naar links geschoven worden, zodat deze schuilt onder het afdakje van de Y. Dat ziet er op het oog beter uit dan wanneer de standaardhoeveelheid horizontale ruimte tussen letters gebruikt wordt. 

Sommige letters botsen met elkaar. Zet twee keer een “f” achter elkaar en je ziet een ongeluk gebeuren:

ff: de letter f gevolgd door nog een f

Set your Text laadt altijd het microtypepakket. Microtype zorgt voor automatische kleine aanpassingen in het plaatsen van de letters op de pagina. Wat betekent dat dan? Kijk maar eens naar de figuur hierboven (of dit pdf-bestand of de weergave onderaan deze blogtekst), dan zie je het effect van microtype.

In een wetenschappelijk artikel maak je veel verwijzingen naar andere artikelen, boeken, en andere bronnen. BibTeX werkt nauw samen met LaTeX om je bibliografie te verzorgen. Sterker nog, veel mensen zijn LaTeX gaan gebruiken omdat ze eenvoudig een goede manier van citeren wilden.  

Het goede nieuws is dat je gewoon je bibliografie (.bib-bestand) kunt gaan gebruiken terwijl je nog je tekst aan het schrijven bent in LyX. Je kiest gewoon een citatiestijl, en die kun je later altijd nog aanpassen.